Palvelut

Autamme työprosessien sujuvuuden ja johtamisen parantamisessa. Tämän tuloksena parantuvat myös sekä tuottavuus että työhyvinvointi. Työkalujamme tähän ovat:

Polkuautotehdas

Lean käytännön perusteet -valmennuksessa rakennetaan sujuva prosessi, jossa konkreettisesti vähennetään turhaa, poistetaan hukkaa ja pienennetään vaihtelua.

Harjoitus tapahtuu 6-8 tuotantosolun muodostamassa polkuautotehtaassa. Harjoitus muodostaa osallistujille oivalluttavan kokemuksen siitä, millaisilla kehitystoimenpiteillä saadaan aitoa kehitystä aikaiseksi ja mihin tehdyt parannukset käytännössä johtavat.

Valmennuksen tuloksena kasvaa ymmärrys siitä, miten pienet askeleet johtavat suuriin muutoksiin, tulee omakohtainen kokemus imuohjautuvasta, kehittyvästä prosessista, sekä saat välineet aloittaa tai syventää Lean –kehitystyötä omissa prosesseissa. Harjoitus sopii kaikkien toimialojen yrityksille, myös palvelualalla toimiville.

Lean käytännön perusteet -valmennuksen kestoaika on 2 pv (peräkkäiset). Erilaisiin kohdistettuihin tarpeisiin räätälöimme eri kestoisia ja sisältöisiä ratkaisuja.

NYKYTILA-ANALYYSIT JA TILANNEARVIOINNIT

Autamme tunnistamaan tämän hetkisen tilanteen yrityksen kehityskaarella. Autamme etsimään ensisijaisimmat kehityskohteet sekä muodostamaan mittariston kehittymisen seuraamiseksi.

Tuottavuuden kehittämisen nykytila-analyysi on kolmipäiväinen kokonaisuus, jonka yhteydessä laadimme sovelletun prosessikuvauksen yrityksen nykytilanteesta sekä tavoitetilanteesta sekä toteutamme työyhteisön toiminnan tämän hetkistä laatua mittaavan henkilöstökyselyn.

 

MUUTOKSEN TOTEUTUS JA KEHITYSPROJEKTIT

Tarpeen mukaan olemme myös mukana muutoksen toteuttamisessa.